HOCKEYTEAM.ES respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privacitat dels usuaris i el secret i la seguretat de les dades personals. Tots els dades dels nostres clients seran tractats de conformitat amb els principis de licitud, lleialtat i transparència, limitació de la finalitat i termini de conservació, minimització de dades, exactitud, integritat i confidencialitat, entre uns altres, així com respectant el resto de obligacions i garanties establertes en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels dades personals facilitades, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als que estan exposats.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

 1. Responsable del tractament de dades: HOCKEYTEAM.ES
 2. Finalitat del tractament de dades: Mantenir i gestionar la relació comercial amb els clients i proveïdors.
 3. Legitimació del tractament de dades: l'execució dels contractes o el consentiment dels interessats.
 4. Destinataris de cessions o transferències de dades: Les dades es troben en servidors mantenits per empresa externa. No cedem ni fem transferències internacionals de dades.
 5. Drets de les persones interessades: accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica en la informació addicional.

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES (POLÍTICA DE PRIVACITAT)

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

    
Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
    
Identitat: Francesc Carrión Amorós
    NIF: 46531338S
   
Adreça: Av. de Canaletes 25, 3º 2ª, 08290 Cerdanyola del Vallès
    
Telèfon: +34 629567818
    
Correu electrònic: info@hockeyteam.es

2. DADES PERSONALS

 • Què és un dato personal i quina informació tractem?
 • Les dades personals consisteixen en informació que identifica o que permet identificar persones individuals com el nom, l'adreça postal, l'adreça d'adreça electrònica o el número de telèfon, etc.
 • Les dades personals que ens faciliten són les seves dades bàsiques d'identificació i les seves dades de contacte, és a dir, nom i cognoms, adreça de correu electrònic, adreça postal.
 • Des de HOCKEYTEAM.ES, tractem la informació personal que facilita als clients i proveïdors en el moment de la contractació del servei, així com la informació generada a través de la realització del mateix. En base al principi de minimització, les dades que podrem tractar seran adequades, pertinents i limitades als necessaris en funció dels objectius per als quals es tracti, i respectant sempre la voluntat del usuari.


3. FINALITAT DEL TRACTAMENT

 • Amb quina finalitat tractem les seves dades?
 • A HOCKEYTEAM.ES tractem la informació que ens facilita amb l'objectiu de mantenir i gestionar el millor possible la comunicació amb els nostres clients i gestar els enviaments i la facturació dels comandes realitzats a la nostra botiga hockeyteam.es. No utilitzem les seves dades per a l'elaboració de perfils ni per prendre decisions automatitzades.
 • Quant temps conservem la teva informació?
 • En compliment del principi de limitació del termini de conservació, els dades recollits seran tractats única i exclusivament durant el temps necessari i per a les finalitats per a les quals s'hagin recaptat en cada moment. Per això, les dades personals que ens proporcionen es conservaran durant la durada de la relació comercial, el temps mínim necessari per al compliment de les obligacions legals o fins que es demana la seva supressió.

4. LEGITIMACIÓ

 • Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
 • La base legal per al tractament de les seves dades és el compliment del contracte de prestació de serveis i subsidiariamente el seu consentiment que es concedeix a través del formulari de alta de client.

5. DESTINATARIS

 • ¿A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
 • Les dades s'emmagatzemen en els servidors gestionats per les empreses externes, no obstant això, aquestes empreses no realitzen cap altre tractament de la seva informació diferent a l'emmagatzematge. Els dades no es cediran a tercers excepte en els casos en què existeix una obligació legal. No transferimos dades personals a tercers països ni a les organitzacions internacionals.

6. RIGHTS

 • Quins són els teus drets quan ens facilita la teva informació?
 • Totes les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació dels dades inexactes o en el seu cas sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, la informació ja no sigui necessària per a les finalitats per a les quals es van recollir.
 • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en cas que només es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

Segons la normativa vigent, podeu sol·licitar la limitació de la seva informació quan:

 • Ha exercit els drets de rectificació o oposició i estem en procés d'atendre la seva sol · licitud.
 • El tractament és il·lícit, el que es determinaria esborrat de dades, però s'oposa a això.
 • Els dades ja no són necessaris per al tractament i han de ser esborrats però Vostè els necessita per formular l'exercici o defensa de reclamacions.
 • Els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades, en cas que deixem de tractar les seves dades, excepte per motius legítims imperatius o la defensa de possibles reclamacions.
 • Així mateix, els interessats tenen dret a sol·licitar la portabilitat de les dades que ens han proporcionat per traslladar-los a un altre responsable de tractament. En aquest cas, les dades es transmeten a un altre responsable o interessat en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica.
 • Tots els interessats que hagin obtingut el consentiment per a una finalitat específica, tenen dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment.


Podeu exercir tots els seus drets mitjançant comunicació a info@hockeyteam.es, indicant el seu nom complet, el dret que sol·licita exercir, el motiu de la sol·licitud i adjuntant una còpia del seu document d'identitat.
En termini de un mes després de rebre la sol·licitud d'exercici dels seus drets, ens informem sobre les actuacions que hem realitzat a causa de la seva petició. En cas d'aplicacions especialment complexes, ens posarem en contacte amb vostè en un termini màxim de dos mesos.

En qualsevol cas, podeu presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competents:
Agència Espanyola de Protecció de Dades
Direcció: Carrer Jorge Juan, 6, 28001 Madrid
Telèfons: +34 901 100 099 / +34 91 266 35 17
Pàgina web: www.agpd.es